Hjernetegn

Opsporing af hjernetumorer hos børn og unge

Hjernetumorer hos børn og unge

Ca. 25 pct. af alle tilfælde af kræft hos børn og unge udgøres af hjernetumorer (tumorer i centralnervesystemet), og i Danmark diagnosticeres årligt cirka 40-50 tilfælde. Forekomsten har været stabil de sidste 30 år. Behandling af hjernetumorer hos børn og unge afhænger af tumorens type, placering og størrelse samt barnets alder, og består af elementer af kirurgi, kemoterapi og strålebehandling - alene eller i kombination.

Svære senfølger efter behandling

Cirka 80% er i live 5 år efter diagnosen, men tre ud af fire udvikler moderate til svære senfølger i årene efter endt behandling. Der er tale om forskellige typer af senfølger, bl.a. kognitive udfordringer (problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration), endokrine sygdomme som følge af hypofyseinsufficiens, nedsat motorisk funktion (pareser, balance og koordinationsproblemer), epilepsi, syns- og høre handikap samt psykiske og sociale problemstillinger.

Både tumoren selv og behandlingen kan være årsag til senfølger. Patienter, som kun gennemgår operation, har ofte færre senfølger, afhængig af tumorens placering, størrelse og tilgængelighed for operation. Hvorimod omfattende behandling med kombinationer af kirurgi, kemoterapi og stråleterapi giver øget risiko for moderate til svære og invaliderende senfølger.

Diffuse symptomer medfører lange udredningsforløb

Tumorer i centralnervesystemet er svære at diagnosticere, fordi symptombilledet er uspecifikt og kan variere fra patient til patient alt efter tumorens placering og barnets alder. Symptomer som træthed, hovedpine, kvalme, opkastninger, krampetilfælde, adfærdsændringer og vækstforstyrrelser kan alle være symptomer ved en hjernetumor, men skyldes oftest noget andet. Det medfører, at den tid, der går fra første symptom, til barnet henvises til specialiseret udredning og dermed behandling, kan variere fra dage til år.

Forsinkelsen i udredning kan ved diagnosetidspunktet medføre mere udbredt sygdom, hvilket betyder mere omfattende behandling. Tidlig diagnostik formodes at bidrage til et bedre patientforløb med mindre omfattende behandling for barnet og dermed reduktion i forekomsten af alvorlige senfølger.

Tidlig opsporing kan være afgørende

Børn og unge, som overlever en hjernetumor, har et langt liv foran sig, men senfølgerne påvirker i høj grad barnets fysiske og psykiske trivsel resten af livet. Derudover bliver familien også påvirket af de senfølger, som barnet må leve med. Derfor er det afgørende med tidlig diagnostik, bedre behandling, relevant opfølgning og rehabilitering med henblik på at sikre bedst mulig sundhed, trivsel, og livskvalitet hos børn og unge med hjernetumorer.

Er du forælder til et barn med symptomer?

Forældre, der oplever symptomer på hjernetumorer hos deres barn, skal kontakte egen læge. Husk at symptomer på hjernetumorer (kræft i hjerne eller rygmarv) er ekstremt sjældent, og symptomer på hjernetumorer har som oftest andre årsager. Har dit barn symptomer, skal du tage kontakt til din praktiserende læge.