Hjernetegn

Opsporing af hjernetumorer hos børn og unge

Om Hjernetegn.dk - et værktøj til sundhedsprofessionelle

Hjernetegn.dk er et online værktøj til sundhedsprofessionelle, der ser og vurderer børn og unge med symptomer, der kan være tegn på en hjernetumor (tumor i centralnervesystemet). Værktøjet er udviklet af danske børnekræftlæger i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk Onkologisk Selskab, Børnecancerfonden, Kræftens Bekæmpelse og det nationale forskningskonsortium 5C og er udelukkende henvendt til sundhedsprofessionelle.

Læs her, hvis du er forælder og bekymret for symptomer hos dit barn.

Hjernetumorer hos børn og unge er svære at diagnosticere. Symptomerne er vage, og bliver ofte tillagt andre, mere hyppigt forekommende tilstande, så tiden fra første symptom til diagnose kan være lang. Den lange diagnostiske proces kan føre til, at en tumor vokser før behandling sættes i gang, og dermed øges behov for mere omfattende behandling, som kan medføre svære senfølger. Med Hjernetegn.dk ønsker danske børnekræftlæger at støtte sundhedsprofessionelle i, hvornår de bør henvise børn og unge med symptomer til videre udredning, samt hvornår de ikke bør mistænke en hjernetumor og i stedet for kan se tiden an. Dermed er håbet, at Hjernetegn.dk kan hjælpe med at udbrede viden om symptomer på hjernetumorer hos børn og unge, så det er muligt at opspore flere tilfælde hurtigere og dermed reducere omfanget og alvorligheden af senfølger, så flere af disse børn og unge får et godt liv.

Evidensbaseret og udviklet af specialister

Symptombeskrivelserne på Hjernetegn.dk er inddelt i ti overordnede symptomer, og for hvert symptom beskrives bl.a. kendetegn, varighed og henvisningskriterier. Al indhold er baseret på aktuel evidens på området og udviklet med baggrund i NICE guidelines, den britiske indsats Headsmart og Sundhedsstyrelsens Pakkeforløb for kræft hos børn. Desuden har en lang række specialister indenfor pædiatri, pædiatrisk onkologi, oftalmologi og almen praksis testet brugen af sitet.

Under Kontaktinfo til viderehenvisning findes kontaktinformation på de regionale hospitaler med pædiatriske afdelinger, gode råd til indhold i en henvisning samt praktisk information i forbindelse med en henvisning.

En del af et forskningsprojekt

Websitet er en del af en landsdækkende indsats, der kommunikerer til sundhedsprofessionelle gennem fagmedier, annoncering på relevante digitale medier og direkte involvering og orientering af relevante faglige organisationer. Indsatsen er finansieret af Knæk Cancer og Børnecancerfonden og er en del af et forskningsprojekt, hvor effekten af indsatsen overvåges, så det er muligt at vurdere, om indsatsen har gjort en forskel i forhold til henvisningsmønstre og tidligere diagnostik. Før lanceringen af initiativet er det totale diagnostiske interval (tiden fra første symptom til diagnose) kortlagt for alle patienter behandlet i Danmark fra 2015-2019 samt det første år af Covid-19 pandemien, og efter indsatsens lancering opgøres det samme interval for alle patienter diagnosticeret to år efter lancering af indsatsen. Forskningsgruppen bag projektet, som også er de lægefaglige redaktører på websitet består af:

  • Kathrine Synne Weile, Læge, ph.d-studerende på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitet
  • Louise Tram Henriksen, ph.d., Afdelingslæge, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
  • René Mathiasen, ph.d., klinisk lektor, Overlæge, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet
  • Henrik Hasle, Professor, Overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
  • Jeanette Falck Winther, dr.med, Professor, Overlæge, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Arbejdet er inspireret af det britiske initiativ HeadSmart, og initiativtager Professor David Walker samt forskergruppen bag HeadSmart har bidraget som uformel advisory group til udviklingen af indsatsen i Danmark.

Læs de væsentligste resultater fra HeadSmart UK her

Vil du vide mere om hjernetegn.dk?

Har du spørgsmål til indsatsen eller informationen på denne side, kan du henvende dig til lægefaglig redaktør Kathrine Synne Weile på auh.hjernetegn@rm.dk