Adfærds- og personlighedsændringer

Tænk tumor ved:

 • Gennemgribende adfærds- og personlighedsændring, aparte adfærd opstået over kort tid (uger), som forekommer i flere miljøer (skole, hjem, "sjove" aktiviteter).
 • Nyopstået humørforstyrrelse eller -svingninger, social distancering, dysinhibition eller gennemgribende sløvhed uden anden oplagt årsag.

BØRN <5 år:

Den hyppigste adfærds- og personlighedsændring hos småbørn er udtalt træthed og ændring i energiniveau. Det kan komme til udtryk ved:

 • Nedsat aktivitetsniveau og større behov for hvile.
 • Nedsat deltagelse i aktiviteter, som ellers tidligere har vakt barnets interesser, både i institution og fritid.
 • Hurtigere aftrætning end tidligere.
 • Langsommere udvikling sammenlignet med børn i samme aldersgruppe.

BØRN 5-11 år:

Den hyppigste adfærds- og personlighedsændring hos børn er udtalt træthed og ændring i energiniveau. Det kan komme til udtryk ved:

 • Nedsat aktivitetsniveau og større behov for hvile.
 • Nedsat deltagelse i aktiviteter, som ellers tidligere har vakt barnets interesse, både i institution og fritid.
 • Hurtigere aftrætning end tidligere.
 • Langsommere udvikling sammenlignet med børn i samme aldersgruppe.

UNGE 12-18 år:

 • Adfærds- og personlighedsændring hos teenagere og unge er udtalt træthed, humørændringer, dysinhibition/grænseløshed og tilbagetrækning.
 • Hos teenagere tillægges ovennævnte symptomer ofte hormonelle forandringer for aldersgruppen, men er de tilstede over dage og uger samt i alle sammenhænge (skole, fritid, hjemme, ude) kræves skærpet opmærksomhed.
 • Vær særligt opmærksom på nylig og indgribende psykose.
 • Symptomer kan forekomme mono- såvel som polysymptomatisk.
 • Symptomer kan fluktuere, dvs. blive bedre for så at vende tilbage. Dette udelukker IKKE en tumor i CNS.
 • Neurologisk undersøgelse uden væsentlige fund udelukker IKKE en tumor i CNS.
 • Symptomer og karakteristik heraf varierer med patientens alder.

Husk at...

 • Børn, der frembyder disse symptomer, er i risiko for, at tilstanden tilskrives trivselsproblemer eller psykisk genese.
 • Social og miljømæssigt kontekst er vigtig ved vurdering af sløvhed: Et barn, der er sløvt i situationer, hvor de normalt er aktive, kræver øget opmærksomhed.