Balanceproblemer og motoriske symptomer

Tænk tumor ved:

  • Tab af motoriske færdigheder

BØRN <5 år:

Små børn er vanskellige at vurdere. Vær opmærksom på regression eller tilbagegang i motoriske færdigheder, f.eks. ved ophør af gang, barnet går tilbage til at kravle eller lignende.

BØRN 5-11 år:

Bemærk, om ændret leg kan være et udtryk for tab af færdighed, f.eks. ophør med at dyrke sport, cykle, klatre i træer eller lignende.

UNGE 12-18 år:

Bemærk ændrede færdigheder ved computer/tablet, tilkommet fumlen ved snørrebånd eller knapper, ændret foretrukken hånd ved skrivning eller lignende.

  • Symptomer kan forekomme mono- såvel som polysymptomatisk.
  • Symptomer kan fluktuere, dvs. blive bedre for så at vende tilbage. Dette udelukker IKKE en tumor i CNS
  • Neurologisk undersøgelse uden væsentlige fund udelukker IKKE en tumor i CNS
  • Symptomer og karakteristik heraf varierer med patientens alder

Husk at...

  • Tab af motoriske færdigheder kan skyldes alvorlig bagvedliggende sygdom.
  • Tumorer i CNS kan give diskrete og langsomt indsættende tab af færdigheder, f.eks. ændring i foretrukne hånd eller tab af kendt færdighed som at spille computer eller skrivefærdigheder.