Rygsmerter

Tænk tumor ved:

  • Vedvarende eller stærke smerter i ryg/nakke uden øvrig forklaring
  • Ændret gang og koordination (se i øvrigt Balanceproblemer og motoriske symptomer)
  • Fokal kraftnedsættelse
  • Nyopstået nedsat kontrol med vandladning eller afføring

BØRN <5 år:

Smerter i ryggen hos småbørn kan vise sig ved, at de er mindre aktive, går/bevæger sig anderledes eller mindre, er mere urolige og pylrede og evt. taber færdigheder - bør altid ses af speciallæge.

BØRN 5-11 år:

Skolebørn kan ofte give udtryk for smerter i ryggen, vil være mindre aktive, måske gå/bevæge sig anderledes og ikke deltage som vanligt i leg.

UNGE 12-18 år:

Større børn og unge kan give udtryk for smerter i ryggen. Vedvarende og/eller stærke smerter uden oplagt forklaring og/eller smerter med udstråling kræver særlig opmærksomhed.

Symptomer forekommer mono- såvel som polysymptomatisk

  • Symptomer kan fluktuere, dvs. blive bedre for så at vende tilbage. Dette udelukker IKKE en tumor i CNS
  • Neurologisk undersøgelse uden væsentlige fund udelukker IKKE en tumor i CNS
  • Bemærk, at symptomer og karakteristik heraf varierer med patientens alder

Husk at...

  • Rygsmerter er en usædvanlig klage hos børn, men lidt mere almindelig i teenagealderen.
  • Rygsmerter hos børn og unge kan være udtryk for underliggende alvorlig sygdom og skal altid tages alvorligt.