Øget hovedomfang

Tænk tumor ved:

  • Hurtigt tiltagende hovedomfang, som springer barnets normale kurve (iht. percentiler/standarddeviation)

BØRN <2 år:

Hos alle spædbørn med et stigende hovedomfang (spring i percentiler/standarddeviationer), som ikke følger barnets normale højde-/længdevækst, bør der foretages en omhyggelig klinisk vurdering af andre symptomer forbundet med en tumor i CNS, herunder med særlig opmærksomhed på symptomer på forhøjet intrakranielt tryk med spændt fontanelle, solnedgangsblik, opkast og påvirket bevidsthed med sløvhed og kramper.

  • Symptomer kan forekomme mono- såvel som polysymptomatisk.
  • Symptomer kan fluktuere, dvs. blive bedre for så at vende tilbage. Dette udelukker IKKE en tumor i CNS.
  • Neurologisk undersøgelse uden væsentlige fund udelukker IKKE en tumor i CNS.
  • Symptomer og karakteristik heraf varierer med patientens alder.

Husk at...

  • Et hurtigt tiltagende hovedomfang (spring i percentiler/standarddeviationer), som ikke også følger barnets vækst i højde/længde kan være tegn på øget intrakranielt tryk eller hydrocephalus som følge af tumor i CNS og kræver henvisning til specialistvurdering.