Hovedpine

Hovedpine er et almindeligt og hyppigt forekommende symptom hos større børn og teenagere og forekomsten stiger med alderen. Monosymptomatisk hovedpine skyldes sjældent en hjernetumor.

Tænk tumor ved:

 • Hovedpine med opkastninger over dage til uger, hvor der ikke er anden oplagt ætiologi.
 • Hovedpine, der vækker et barn fra søvn.
 • Hovedpine, der kommer ved opvågning.
 • Hovedpine hos et barn under fem år.
 • Hovedpine med samtidig desorientering eller bevidsthedspåvirkning.
 • Hovedpine med et eller flere andre symptomer på en tumor i CNS (dvs. kvalme/opkastning, øjensymptomer, øget hovedomfang, motoriske symptomer, vækst og endokrine symptomer, adfærdsændring).

BØRN <5 år:

Små børn har svært ved at give udtryk for hovedpine. Men hvis de ændrer adfærd, tager sig til hovedet, viser lysfølsomhed, søger ro eller sover meget, kan det være et tegn på, at de har hovedpine.

BØRN 5-11 år:

Børn kan have svært ved at beskrive hovedpine. Vær opmærksom på, at børn med hovedpine tager sig til hovedet eller forsøger at holde hovedet meget stille for ikke at forværre hovedpinen. Adfærdsændringer (f.eks. social tilbagetrækning, barnet fremstår utilpasset og/eller har aggiteret adfærd) kan hos børn indikere hovedpine.

UNGE 12-18 år:

Teenagere og unge med hovedpine forårsaget af en tumor i CNS vil hyppigst fremstå med flere symptomer. Vær opmærksom på adfærdsændringer og træthed.

 • Symptomer forekommer mono- såvel som polysymptomatisk.
 • Symptomer kan fluktuere, dvs. blive bedre for så at vende tilbage. Dette udelukker IKKE en tumor i CNS.
 • Neurologisk undersøgelse uden væsentlige fund udelukker IKKE en tumor i CNS.
 • Bemærk, at symptomer og karakteristik heraf varierer med patientens alder.

Husk at...

 • Ethvert barn, med vedvarende eller tilbagevendende hovedpine på de fleste dage, i mere end 4 uger, bør vurderes mhp. øvrige symptomer på evt. tumor i CNS.
 • Tumorrelateret hovedpine kan forekomme på ethvert tidspunkt af dagen eller natten.
 • Hos børn med kendt migræne eller spændingshovedpine bør ændring i hovedpinens karakter og forekomst føre til fornyet vurdering.