Syns- og øjensymptomer

Tænk tumor ved:

  • Et eller flere nyopståede syns- eller øjensymptomer

BØRN <5 år:

Synsudfald og blindhed bør mistænkes hos små børn, hvis de ikke ser eller opfatter legetøj eller personer umiddelbart i deres nærhed eller går ind i ting (f.eks. dørkarm, bordkanter), når de bevæger sig rundt.

Ved objektive fund og mistanke om synsudfald (evt. blindhed), bør barnet henvises til undersøgelse hos øjenlæge.

BØRN 5-11 år:

Vil ved undersøgelse kunne beskrive sløret syn, dobbeltsyn og nogle gange synsfeltsudfald.

Børn kan oftest guides til at medvirke til undersøgelse, såfremt de ikke kan medvirke, skal børnene henvises til øjenlæge til fuld undersøgelse.

UNGE 12-18 år:

Vil ved undersøgelse kunne beskrive sløret syn, dobbeltsyn og nogle gange synsfeltsudfald.

Børn kan oftest guides til at medvirke til undersøgelse, såfremt de ikke kan medvirke, skal børnene henvises til øjenlæge til fuld undersøgelse.

Symptomer forekommer mono- såvel som polysymptomatisk.

  • Symptomer kan fluktuere, dvs. blive bedre for så at vende tilbage. Dette udelukker IKKE en tumor i CNS.
  • Neurologisk undersøgelse uden væsentlige fund udelukker IKKE en CNS tumor.
  • Bemærk at symptomer og karakteristik heraf, varierer med patientens alder.

Husk at...

  • Børn med ændring i syn eller nyopståede synsproblemer bør vurderes hos en øjenlæge.
  • Ved symptomer fra øjne og syn skal enhver bekymring opstået hos patient/forældre og andre nære pårørende inkl. pædagogisk personale med daglig kontakt tages alvorligt og bør udløse syns- og øjenundersøgelse.
  • Optikere SKAL henvise ethvert barn med suspekte fund ved syns- og øjenundersøgelse direkte til øjenlæge vurdering.
  • Børn i førskolealderen, eller børn som ikke kan medvirke til fuld undersøgelse, bør vurderes af speciallæge med erfaring i at undersøge børn.